INSPIRATION

Bästa kund!

För oss på D.O. Design Only är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheterna om Corona/Covid-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa. Vi vill minimera oro och risk för smittspridning i våra butiker och på vårt kontor.

Vi har förstärkt information gällande god handhygien och hur man skall agera för att minska smittspridning. De av våra medarbetare som har minsta förkylningssymptom får vara hemma och vi följer noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring detta.

Var rädda om varandra ♡

Vänligen D.O. Design Only

Start typing and press Enter to search