Nedan finner du allmänna villkor och regler för D.O. Design Onlys Facebook- och Instagram-tävlingar:
Genom att delta i tävlingen godkänner du våra Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Allmänna regler gällande tävlingar på Facebook.
1. Tävlingen organiseras utav D.O. Design Only.
2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Facebook.
3. Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebook Community Rules. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy.
5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till D.O. Design Only. Detta innebär bland annat att samtliga av dina rättigheter till bidraget upphör och att D.O. Design Only får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom D.O. Design Onlys normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnaren utses utav en jury hos D.O. Design Only. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
7. Vinnaren annonseras på Facebook-sidan utav D.O. Design Only genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.
8. Vinnaren behöver kontakta D.O. Design Only inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer. Obs! Om vinnaren inte kontaktar D.O. Design Only enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att D.O. Design Only erhållit vinnarens adressuppgifter.
9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
10. Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

Allmänna regler gällande tävlingar på Instagram.
Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa. Allmänna Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.
1. Tävlingen organiseras utav D.O. Design Only.
2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Instagram.
3. Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy.
5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till D.O. Design Only. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att D.O. Design Only får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom D.O. Design Onlys normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnaren utses utav en jury hos D.O. Design Only. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
7. Vinnaren annonseras på Instagram-sidan utav D.O. Design Only genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.
8. Vinnaren behöver kontakta D.O. Design Only inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer. Obs! Om vinnaren inte kontaktar D.O. Design Only enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att D.O. Design Only erhållit vinnarens adressuppgifter.
9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
10. Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

Personlig information
Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i D.O. Design Onlys sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i kanalerna då vinnaren tillkännages. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos tex. Instagram samt slutförsäljning utav varan. Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare. D.O. Design Only kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i D.O. Design Onlys tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

D.O. Design Only
Kungsgatan 10A
411 19 Göteborg
Märk kuvertet med GDPR